INSTRUCCIONS PER AL TALL LÀSER

ENVIAMENT DEL DOCUMENT

 • Envia a reevarquitectura@gmail.com un arxiu format DXF (ordre Autocad: dxfout) i anomena’l: cognom_nom.dxf indicant en el correu el materialgruix i dimensions de la base a utilitzar.
 • Respondrem el més aviat possible amb el pressupost i la previsió de temps per fer-ho.
 • Nosaltres no som subministrador de material, però podem fer la gestió si així ho sol·licites.
 • Si ho vols fer amb material teu has de portar-ne de sobra per poder fer proves.
 • Quan estigui tallat t’enviarem un correu per dir-te que ja ho pots passar a recollir.

DIBUIX

 • Dibuixa primerament el perímetre del material que disposes en mm. (màx 1550 x 950 mm perquè pugui entrar a la màquina)
 • Dibuixa un marge cap a l’interior de 5 mm a tot el voltant del límit del material. Els objectes han d’estar a l’interior d’aquest marge.
 • Els gruixos de les línies han de ser PER DEFECTE
 • Els perímetres de les peces han de ser POLILÍNIES per optimitzar el tall.
 • Els blocs, trames i textos s’han d’explotar per convertir-los a línies.      [ordres Autocad: _explode per a blocs o trames o _txtexp per a textos]
 • Les línies duplicades s’han d’eliminar    [ordres Autocad: _overkill]
 • Es recomana una separació mínima entre línies de tall >= 1 mm. Per tant, no ens fem responsables d’aquelles parts menors de 1 mm de gruix perquè fàcilment es poden trencar o retorçar per l’escalfor.

CONNECTORS

 • Totes les peces que es vulguin tallar amb materials de gruix <5 mm, han d’anar unides amb connectors de 1mm d’amplada. Connectors són interrupcions de les línies de tall. Això evita la caiguda de peces petites un cop tallades i el  seu possible deteriorament pel làser.

CAPES I COLORS

El dibuix s’ha d’organitzar en les següents capes:

 • 01 LÍMIT MATERIAL       color vermell      [Perímetre del material i marge de seguretat]
 • 02 GRAVAT                           color groc             [Línies que es gravaran sobre el material però no es tallaran]
 • 03 TALL INTERIOR          color verd             [Perímetres interiors a tallar (finestres, altres forats,…)]
 • 04 TALL EXTERIOR         color cyan             [Perímetres exteriors a tallar]
Close Menu