INTRUCCIONS PER AL SERVEI DE FRESADORA

ENVIAMENT DEL DOCUMENT

Enviar per correu-e un arxiu format DWG anomenat: cognom_nom.dwg a: reevarquitectura@gmail.com indicant el material,gruix dimensions del bloc de material a utilitzar. Disposem de dues fresadores que admeten material de dimensions màximes de 3000x1800X150 mm (Rierger) i 1270x726X610 mm (milltronics) respectivament. Quan estigui feta la peça es respondrà el correu-e per confirmar que ja es pot recollir.

DIBUIX

Opció 1: POLILINIES

Les línies de dibuix de tall i rebaix han de ser POLILÍNIES, i no hi ha d’haver res més al dibuix que els perímetres de tall i rebaix.

El dibuix s’ha d’organitzar en capes anomenades com el procés de mecanitzat: tall, rebaix o gravat i la profunditat en mm. S’agruparan en la mateixa capa totes aquelles línies o polilínies que corresponguin a un mateix procés de mecanitzat, encara que siguin peces diferents. En el cas del rebaix i el tall, cal d’especificar si és per l’interior o l’exterior de la polilínia.

En el cas del gravat, les línies poden ser línies simples. Si es fa sobre una superfície rebaixada, les línies de gravat no poden arribarlímit d’aquesta i s’haurà de deixar un marge de 3mm de tolerància. Si el gravat arriba fins el límit de tall de la peça, la línia de gravat s’ha d’estendre el radi de la broca seleccionada per evitar cantells arrodonits.

Ex: rebaix_interior_3mm, tall_exterior_9mm *(en el cas del tall la profunditat ha de ser la mateixa que el gruix del material)

En el cas del gravat cal especificar l’amplada del gravat (que equival al diàmetre de la broca) i la profunditat. Ex: gravat_1mm__prof_0,5mm

Hi haurà tantes capes com processos de mecanitzat. Els colors de capa no són importants.

 

Opció 2: SÒLIDS

El dibuix ha de ser un únic objecte “solid” al que se li pugui obtenir el volum amb l’ordre d’Autocad: _massprop, no han de ser superfícies, malles ni linies dibuixades en 3 dimensions.

Les peces han de mesurar en mm el que es necessiti per a l’escala escollida de la maqueta i hauran d’estar separades entre elles aproximadament el doble del diàmetre de la broca escollida per permetre el pas entre les peces. Cal tenir en compte que en talls i rebaixats interiors sempre quedaran les cantonades arrodonides amb el radi de la broca

MATERIAL

En ambdós casos el material ha de tenir les dimensions suficients per inscriure les peces dins del material deixant un marge de 15mm per tot el voltant (XY) i 10mm en la dimensió Z. Podeu portar el vostre material o us el podem subministrar nosaltres.

Diàmetres de broques disponibles: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 25mm, (altres mides a consultar).

RECOMANACIONS

L’opció més ràpida i, per tant més econòmica, és utilitzar una broca més grossa  i fer una sola passada de rebaix. Si hi ha superfícies inclinades o corbades quedaran esglaonades. Per suavitzar-les cal fer segones i terceres passades de rebaix i s’amplia el temps del treball. Si hi ha racons a rebaixar menors que el diametre de la broca a utilitzar la màquina no hi entrarà. Si es volen fer aquests racons petits cal utilitzar una broca de diàmetre menor però llavors s’amplia el temps del treball.

Close Menu