SERVEI IMPRESSIÓ 3D

INSTRUCCIONS PER A LA IMPRESSIÓ 3D

MODELAT EN 3D

 • Es pot fer amb AutoCad, Rhinoceros, 3Ds Max, SketchUp o altres software’s de modelat 3D.
 • Les mides mínimes de les peces han de ser d’1mm si no tenen alçada superior a 5mm. Per a peces més altes de 5mm (pilars o murs) el gruix ha de ser de 2,5mm com a mínim. Dimensions més petites són susceptibles de no poder-se imprimir correctament.
 • La superfície màxima d’impressió és de 300x200mm i 200mm d’altura en el cas de les impressió 3D en petit format i de 1150x750mm i 400mm d’altura en el cas de la impressió 3D de gran format.
 • La inclinació màxima respecte la vertical és de 45 graus, angles majors poden aguantar-se amb l’ajut de suports però l’acabat no serà tant bo.

EXPORTACIÓ A STL (estereolitografia)

 • Qualsevol dels programes esmentats anteriorment permet exportar en format STL. En el cas de SketchUp cal instal·lar un plugin (dins de SU > ventana > extension warehouse > SketchUp STL).
 • Les peces han d’estar definides en mm amb la dimensió adequada per obtenir l’escala desitjada.
 • Per imprimir més d’un objecte alhora (respectant la superficie màxima de cada impressora) caldrà que ordeneu les diferents peces en un mateix pla horitzontal i amb la orientació més adequada per a la seva impressió.
 • És recomanable escollir l’exportació estàndard que ofereixi el programa. Exportar amb alts graus de precisió no sempre ajuda i pot fer més lentes les impressions sense garantir cap millora en la qualitat de la peça impresa.
 • Hi ha visors gratuïts que permeten veure arxius STL i d’aquesta manera es pot comprovar que l’exportació és correcta.

ENVIAMENT DEL MODEL 3D

 • Cal enviar els arxius a reevarquitectura@gmail.com especificant el material i el color i, prèvia comprovació de l’arxiu, respondrem el més aviat possible amb el pressupost en funció del material i del volum de la peça i amb una estimació de la data d’entrega.
 • Un cop rebuda la confirmació es posarà la comanda a la cua de tasques.

MATERIALS

 • El PLA és el material més habitual i més senzill d’imprimir. Es disposa d’una ampli ventall de colors (sempre a consultar disponibilitat).
 • L’ABS és un material amb millors característiques mecàniques i tèrmiques però la seva impressió és més dificultosa i menys recomanable si la peça no s’ha de sotmetre a esforços importants. 
Close Menu