Arquitecte

Grau en Arquitectura – Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona [ETSAB-UPC] Màster en biologia de l’hàbitat – Institut Espanyol de Baubiologie [IBN-IEB-UdL]

“Un especialista en biologia de l’hàbitat hauria de ser científic, arquitecte, constructor, enginyer i metge alhora. Amb l’objectiu d’ajudar, prevenir, curar i coordinar, contribueix a resoldre els problemes originats a tot el món a causa de la construcció i l’urbanisme modern amb el seu distanciament respecta la natura i la seva aversió cap a la cultura. La seva és una tasca extraordinària i indispensable, útil i satisfactòria amb l’objectiu d’aconseguir un entorn residencial més bell i més sa.” –  Institut Espanyol de Baubiologie [IEB], temari del Màster en bioconstrucció, Mòdul 1. Introducció a la bioconstrucció  

Close Menu